• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kolektivni godišnji odmor

  05.07.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

  OPĆINSKI SUD U KISELJAKU

  Kiseljak, 05. 07. 2022. godine

   

  Po ukazanoj potrebi, a u cilju efikasnijeg rada suda, na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 40/14 i 52/14), te akta VSTV-a BiH, broj: 08-1311-13052009 od 12. 05. 2009. godine-preporuke VSTV-a BiH za određivanje kolektivnog godišnjeg odmora, predsjednica suda donijela je

   

  ODLUKU

  o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora uposlenika Općinskog suda u Kiseljaku

  za 2022. godinu i planu korištenja godišnjeg odmora

   

  I

   

  Uposlenici Općinskog suda u Kiseljaku, koristit će kolektivni godišnji odmor u 2022. godini.

   

  II

   

  Godišnji odmor za 2022. godinu uposlenici Općinskog suda u Kiseljaku koristit će u dva dijela.

   

  III

   

  Prvi dio godišnjeg odmora uposlenici će koristiti počev od 18. 07. 2022. godine do 12. 08. 2022. godine.

   

  IV

   

  Dužina trajanja prvog dijela godišnjeg odmora je 4 tjedna.

   

  V

   

  Preostali dio godišnjeg odmora uposlenici će koristiti po potrebama i željama uposlenika i neometanog funkcioniranja suda, po mogućnosti u tijeku 2022. godine, a najkasnije do 30. 06. 2023. godine.

   

  VI

   

  U periodu od 18. 07. 2022. godine do 19. 08. 2022. godine, radit će određeni broj sudaca i ostalih uposlenika radi izvršavanja poslova i zadataka, koji ne trpe odlaganje.

   

  VII

   

  U slučaju neodložne potrebe suci i ostali uposlenici prekinut će korištenje godišnjeg odmora u cilju izvršenja posla, koji ne trpi odlaganje.

   

  VIII

   

  Sastavni dio ove Odluke je Plan korištenja godišnjeg odmora za 2022. godinu, sa naznakom termina korištenja godišnjeg odmora za svakog uposlenika.

   

  IX

   

  Predsjednica suda će donijeti rješenje o korištenju godišnjeg odmora za svakog uposlenika.

   

  Obrazloženje

   

  U cilju efikasnog rada Općinskog suda u Kiseljaku, a sukladno preporuci VSTV-a BiH, za određivanje kolektivnog godišnjeg odmora, broj: 08-1311-13052009 od 12. 05. 2009. godine, predsjednica suda je odlučila, kao u izreci odluke.

   

   

                                                                                               Predsjednica suda

   

                                                                                                Božana Banduka

  Prikazana vijest je na:
  19 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kolektivni godišnji odmor

  05.07.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

  OPĆINSKI SUD U KISELJAKU

  Kiseljak, 05. 07. 2022. godine

   

  Po ukazanoj potrebi, a u cilju efikasnijeg rada suda, na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 40/14 i 52/14), te akta VSTV-a BiH, broj: 08-1311-13052009 od 12. 05. 2009. godine-preporuke VSTV-a BiH za određivanje kolektivnog godišnjeg odmora, predsjednica suda donijela je

   

  ODLUKU

  o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora uposlenika Općinskog suda u Kiseljaku

  za 2022. godinu i planu korištenja godišnjeg odmora

   

  I

   

  Uposlenici Općinskog suda u Kiseljaku, koristit će kolektivni godišnji odmor u 2022. godini.

   

  II

   

  Godišnji odmor za 2022. godinu uposlenici Općinskog suda u Kiseljaku koristit će u dva dijela.

   

  III

   

  Prvi dio godišnjeg odmora uposlenici će koristiti počev od 18. 07. 2022. godine do 12. 08. 2022. godine.

   

  IV

   

  Dužina trajanja prvog dijela godišnjeg odmora je 4 tjedna.

   

  V

   

  Preostali dio godišnjeg odmora uposlenici će koristiti po potrebama i željama uposlenika i neometanog funkcioniranja suda, po mogućnosti u tijeku 2022. godine, a najkasnije do 30. 06. 2023. godine.

   

  VI

   

  U periodu od 18. 07. 2022. godine do 19. 08. 2022. godine, radit će određeni broj sudaca i ostalih uposlenika radi izvršavanja poslova i zadataka, koji ne trpe odlaganje.

   

  VII

   

  U slučaju neodložne potrebe suci i ostali uposlenici prekinut će korištenje godišnjeg odmora u cilju izvršenja posla, koji ne trpi odlaganje.

   

  VIII

   

  Sastavni dio ove Odluke je Plan korištenja godišnjeg odmora za 2022. godinu, sa naznakom termina korištenja godišnjeg odmora za svakog uposlenika.

   

  IX

   

  Predsjednica suda će donijeti rješenje o korištenju godišnjeg odmora za svakog uposlenika.

   

  Obrazloženje

   

  U cilju efikasnog rada Općinskog suda u Kiseljaku, a sukladno preporuci VSTV-a BiH, za određivanje kolektivnog godišnjeg odmora, broj: 08-1311-13052009 od 12. 05. 2009. godine, predsjednica suda je odlučila, kao u izreci odluke.

   

   

                                                                                               Predsjednica suda

   

                                                                                                Božana Banduka