• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalba na sudske odluke

  08.05.2009.

  Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim radnim danom u toku radnog vremena u pisarnici  suda.

  Stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena odluka dostavljena u roku određenom u pouci o pravnom lijeku koja je sastavni dio sudske odluke. Sud je dužan jedan primjerak žalbe dostaviti protivnoj strani na odgovor u zakonski određenom roku.

  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu koji je od tog trenutka nadležan za taj predmet.

   

  515 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1