• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Vaša pitanja
 • Često postavljana pitanja
 • Često postavljana pitanja

  Kako izvršiti uplatu troškova kaznenog postupka?

  01.12.2022.
  UPLATE PO KRIVICI ( Kazne, paušal) BUDŽET FBiH

        Union banka d.d. Sarajevo

        Račun: 1020500000106698

  •       vrsta prihoda 722415
  •       općina 046
  •       poz. na br:010751575 + (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
  •       budžetska organizacija 62010
       pa navesti br. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K
  3134 PREGLEDA

  Kako izvršiti uplatu novčane kazne?

  01.12.2022.

  UPLATE PO KRIVICI (NOVČANA KAZNA )BUDŽET FBiH

        Union banka d.d. Sarajevo

        Račun: 1020500000106698

  • vrsta prihoda 723111
  • općina 077
  • poz. na br:01075157 (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
  • u “svrha doznake” pisati: uplata (novč. kazne, troškova…po presudi opć.suda u Kiseljaku .br:) pa navesti br. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K
  • budžetska organizacija 6201001

   

  8033 PREGLEDA

  Uplata javnih prihoda iz inostranstva

  01.12.2022.

  Uplata javnih prihoda iz inostranstva , prema aktu Ministarstva finansija – financija Travnik broj 03-14-sl./13 od 18.11.2013. godine

   

  Uplata javih prihoda iz inostranstva vrši se kao i ostali prihodi na depozitni račun SBK broj 132-010-2012536750, po prijemu takve uplate banka izvrši konverziju, a zatim sredstva evidentira i uplatu na depozitni račun.

  Da bi takvu prihodi alocirali ispravno važno je obratiti pažnju na popunjavanje platnog naloga.

   

  I Prilikom popunjavanja platnog naloga mora biti upisano slijedeće:

   

  1. Uplatilac: Pravno ili fizičko lice koje je izvršilo uplatu
  2. Svrha uplate: Upisati podatak za kojeg je budžetskog korisnika izvršena uplata
  3. Primalac: Trezor SBK
  4. Račun primaoca: 3380002205003005
  5. 13-o cifreni broj poreznog obveznika-identifikacijski broj
  6. Vrsta prihoda: 6-o cifreni broj vrste prihoda koji se uplaćuje, npr: 722221-kantonalne sudske takse ili 722751-donacije
  7. 3-o cifreni broj općine prema kojoj se uplaćuje prihod; broj općine prema sjedištu budžetske organizacije na koju se uplata odnosi
  8. 7-o cifreni broj organizacioni kod budžetske organizacije, to je broj budžetske organizacije za koju je izvršena uplata 1306004
  9. Porezni period
  10. Poziv na broj 09001142 + mjesec uplate

   

  II Za prilive iz inostranstva obavezno navesti:

   

       SWIFT: TBTUBA22

       IBAN: BA39 1321010087482222

  3066 PREGLEDA

  Kako izvršiti uplatu sudske kazne paušala u krivičnim predmetima?

  01.12.2022.
  UPLATE PO KRIVICI (KAZNE PAUŠAL…) BUDŽET FBiH

          Union banka d.d. Sarajevo

           Račun: 1020500000106698

  •       vrsta prihoda 722221
  •       poz. na br:09001142 (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
  •       u “svrha doznake” pisati: uplata (novč kazne, troškova…po presudi opć.suda u Kiseljaku .br:) 
        pa navesti be. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K


  3034 PREGLEDA

  Kako izvršiti uplatu sudske takse za izdavanje klauzule pravomoćnosti i izvršnosti?

  01.12.2015.

   

  Plaćanje sudske takse za klauzulu pravomoćnosti i izvršnosti vrši se u skladu sa tarifnim brojem 34.tačka c./ Zakona o sudskim taksama SBK u iznosu od 10,00KM

           

  UPLATA SUDSKE TAKSE NA BUDŽET SBK/KSB

           UNICREDIT BANK D.D.

                 Račun: 3380002205003005

                · vrsta prihoda 722221 (za ZK 722221); (ZA Pr 723123)

                · općina 046

                · budžetska organizacija:1306004

                · poziv na broj: 0900142 + mjesec uplate

   

   

  3390 PREGLEDA

  Kako sastaviti testament

  21.11.2008.

  Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud: ponesete vašu ličnu kartu/osobnu iskazicu ili putnu ispravu, napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / oporuke.

  Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / sudbene oporuke potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet testamenta / oporuke. Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vasništvu istih. tj. vlasničkih / posjedovni list koji izadje općinski ured katastar. Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac.

   

   

  2705 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 6
  • 1