• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska pisarna/pisarnica

  21.11.2008.

  Sudska pisarna Općinskog suda u Kiseljaku smještena je u prizemlju zgrade u uredu br: 3

  U pisarnici Općinskog suda u Kiseljaku obavljaju se sljedeći poslovi:

  • prijem dokumenata (pismena)  i izdavanje potvrde o primljenom dokumentu (pismenu)
  • formiranje i ažuriranje sudskih predmeta,odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa
  • otpremanje pošte
  • dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi
  • deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala
  • izdavanje uvjerenja o ćinjenicama o kojima sud vodi evidenciju
  544 PREGLEDA

  Prekršajna pisarna/pisarnica

  21.11.2008.

  Prekršajna pisarna Općinskog suda u Kiseljaku se nalazi u prizemlju zgrade - ured br: 3.

  U prekršajnoj pisarni obavljaju se sljedeći poslovi po starom načinu rada: 

  • izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije
  • izvršavanje prekršajnih sankcija u  ROF-u
  • upravljaju prekršajnim predmetima
  • izrađuju izvještaje

  Prijem stranaka od ponedjeljaka do petaka u periodu  09:00 - 14:00 sati.

  560 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1