Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

Kako izvršiti uplatu sudske takse za izdavanje klauzule pravomoćnosti i izvršnosti?

11.02.2015.

Plaćanje sudske takse za klauzulu pravomoćnosti i izvršnosti vrši se u skladu sa tarifnim brojem 34.tačka c./ Zakona o sudskim taksama SBK u iznosu od 10,00KM

UPLATA SUDSKE TAKSE NA BUDŽET SBK/KSB

 

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

Račun: 1320102012536750

· vrsta prihoda 722221 (za ZK 722221); (ZA Pr 723123)

· općina 046

· budžetska organizacija:1306001

· poziv na broj:6146000000


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh