Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Kiseljaku

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

OPĆINSKI SUD U KISELJAKU

Broj: 49 0 Su 053346 20 Su

Kiseljak, 23.03.2020. godine

 

 

                Na osnovu Odluke VSTV-a BiH broj: 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine, predsjednica suda donosi

 

O D L U K U

o organizaciji rada u Općinskom sudu u Kiseljaku

I

U cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja COVID-19 korona virusa u  Općinskom sudu u Kiseljaku se organizira dežura sudaca iz krivične i građanske materije na slijedeći način i to od:

-          24.i 25.03.2020. godine sutkinja Rasema Orman Šerbo i sutkinja Zdenka Malenica – daktilograf Almasa Mujić

-          26. i 27.03.2020. godine sutkinja Dubravka Vidović  i sudac Suvad Beganović – daktilograf Daria Mrnjavac

-          30. i 31.03.2020. godine sudac Nedžad Baković i sutkinja Ivana Bakula – daktilograf Ines Nikačević

-          01. i 02.04.2020. godine sutkinja Rasema Orman Šerbo i sutkinja Suzana Stojanović – daktilograf Fata Litrić

-          03. i 06.04.2020. godine sutkinja Dubravka Vidović i sutkinja Zdenka Malenica – daktilograf Saliha Fejzić

-          07. i 08.04.2020. godine sudac Nedžad Baković i sudac Suvad Beganović – daktilograf Ines Nikačević

-          09. i 10.04.2020. godine sutkinja Rasema Orman Šerbo i sutkinja Ivana Bakula – daktilograf Almasa Mujić

-          13. i 14.04.2020. godine sutkinja Dubravka Vidović i sudac Suzana Stojanović – daktilograf Saliha Fejzić

-          15. i 16.04.2020. godine sudac Nedžad Baković  i sutkinja Zdenka Malenica – daktilograf Daria Mrnjavac

i dalje na isti način dok traju vanredne okolnosti izazvane korona virusom.

Sucima se omogućava rad kod kuće.

 

II

Za obavljanje administrativnih poslova u sudu organizuju se dežurne službe koje čine: rukovodilac sudske uprave, stručni suradnici, IKT službenik, tehnički tajnik, referenti na unosu dokumenata, upisničari, daktilografi, sudski izvršitelji,  referent za otpremu pošte, portir, vozač, blagajnik, radnici na održavanju čistoće, šef i stručni suradnici u zemljišnoknjižnom uredu.

 

 

 

Radno vrijeme je od 09,00 do 13,00 sati  dok traju mjere.

Radno vrijeme radnica na održavanju čistoče od 13,00 do 17,00 sati.

 

III

 

Strankama i građanima se preporučuje da svoje zahtjeve i komunikaciju ostvaruju telefonskim putem 030/879-331, putem fax-a: 030/877-424 i e-mail adrese: jelica.garic@pravosudje.ba

 

IV

Ova Odluka je na snazi od 24.03.2020. godine i trajat će dok traju vanredne okolnosti uzrokovane korona virusom.

 

                                                                                                      Predsjednica suda

                                                                                                                               Božana Banduka


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh