• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zapisnik sa opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine

  20.01.2023.
  ZAPISNIK
  Sa sastanka opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine
   
   
  Prisutni:
  Božana Banduka predsjednica suda, suci Suvad Beganović, Rasema Orman-Šerbo, Suzana Stojanović, Dubravka Vidović, Nedžad Baković, Ivana Bakula, Zdenka Malenica, te stručna suradnica Azra Mejrušić.
   
  Započeto u 14,00 sati.
   
  Dnevni red:
  1. Razmatranje mjesečnog izvješća o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) i ostvarenoj kolektivnoj normi i normi sudaca za 2022. godinu
  2. Plana rješavanja predmeta za 2022. godinu (za sud i pojedinačno za suce)
  3. Izvješće o realizaciji odluke o optimalnim i predviđenim rokovima za 2022. godinu
  4. Razno.
   
   
  Točka 1.
   
  Tabelarno izvješće o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) koje je predsjednica suda prezentirala prisutnim kao i izvješće o proteku predmeta u sudu u tijelu 2022. godine. Prema tabelarnom izvješću za navedeni period evidentno je da je došlo do smanjena broja predmeta na kraju izvještajnog perioda u odnosu na početak izvještajnog period, te da je savladan tekući priliv predmeta. Naime, na početku izvještajnog perioda tj. 01.01.2022. godine u radu je bilo prema podatcima CMS ukupno 6058 predmeta. Primljeno u toku godine je 5186 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 11244 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u tijeku godine riješeno je 7073 predmeta a ostalo nerješeno 4171 predmeta. U odnosu na osnovne referate evidentna je ažurnost Suda jer prema broju predmeta suci u odnosu na osnovne referate imaju predmete za oko tromjesečnu normu.
  Očekuje se priliv predmeta tijekom 2023. godine što bi osiguralo dovoljan broj predmeta za radu suda i sudaca.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
  Prilog: Tabelarni izvještaj o radu suda i lista protoka predmeta za izvještajni period.
   
  Prema izvještaju o ostvarenojn normi tijekom 2022. godine suci su ostvarili normu 100% izuzev sutkinje koja je bila duže vremana odsutna radi bolovanja.
   
  Prilog: Izvještaj o ostvarenoj normi sudaca tijekom 2022. godine.
   
  Izvještaj usvojili bez primjedbi.
   
   
  Točka 2.
   
  Plan rješavanja predmeta u tijeku izvještajnog perioda tj. u 2022. godini ostvaren sa 96,13% a procenat rješenosti najstarijih predmeta u Planu sa 92,03%.
  Prema izvještaju o realizaciji Plana pojedinačno za suce, svi suci su ostvarili realizaciju Plana od 75% kao i procenat rješivosti najstarijih predmeta u Planu.
   
  Prilog: Izvješće o realizaciji Plana za 2022. godinu.
   
  Izvještaj uslovjen bez primjedbi.
   
  Točka 3.
   
  Prisutnim prezentirano Izvješće o realizaciji optimalnih i predviđenih rokova uz naglasak da je poštivanje optimalnih i predviđenih rokova mjerilo efikasnosti rada suda i rješavanja predmeta u zakonom predviđenom roku.
  Suci pozvani da u što je moguće većoj mjeri poštuju navedene rokove uz uvažavanje svih procesnih smetnji u realizaciji istih kao što su nedostupnost stranaka, problemi dostave, provjere adrese, zahtjevi stranaka za odgodu ročišta i dr.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
   
  Točka 4.
   
  Prisutni upoznati sa Pravnim okvirom mentorstva u sudovima (dopis VSTV-a dostavljen je svim sucima 30. decembra 2022.godine).
   
  Prisutni upoznati sa zapisnikom sa stručnog sastanka predstavnika Kantonalnog suda i općinskih sudova Kantona Središnja Bosna (Zapisnik broj: 17395 22 Su od 16.12.2022. godine)
   
  Prisutnima skrenuta pažnja na obaveno podnošenja zahtjeva predsjedniku suda za presignaciju predmeta.
   
  Prisutni upoznati sa dopisima Notarske komore i Advokatske komore vezano za uspostavu kopije ovjere Ugovora o predmetu nepokretnosti.
   
   
   
   
   
   
   
  Završeno u 15,45 sati
   
                                                                                                                    Predsjednica suda

                                                                                                                     Božana Banduka
  Prikazana vijest je na:
  148 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Zapisnik sa opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine

  20.01.2023.
  ZAPISNIK
  Sa sastanka opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine
   
   
  Prisutni:
  Božana Banduka predsjednica suda, suci Suvad Beganović, Rasema Orman-Šerbo, Suzana Stojanović, Dubravka Vidović, Nedžad Baković, Ivana Bakula, Zdenka Malenica, te stručna suradnica Azra Mejrušić.
   
  Započeto u 14,00 sati.
   
  Dnevni red:
  1. Razmatranje mjesečnog izvješća o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) i ostvarenoj kolektivnoj normi i normi sudaca za 2022. godinu
  2. Plana rješavanja predmeta za 2022. godinu (za sud i pojedinačno za suce)
  3. Izvješće o realizaciji odluke o optimalnim i predviđenim rokovima za 2022. godinu
  4. Razno.
   
   
  Točka 1.
   
  Tabelarno izvješće o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) koje je predsjednica suda prezentirala prisutnim kao i izvješće o proteku predmeta u sudu u tijelu 2022. godine. Prema tabelarnom izvješću za navedeni period evidentno je da je došlo do smanjena broja predmeta na kraju izvještajnog perioda u odnosu na početak izvještajnog period, te da je savladan tekući priliv predmeta. Naime, na početku izvještajnog perioda tj. 01.01.2022. godine u radu je bilo prema podatcima CMS ukupno 6058 predmeta. Primljeno u toku godine je 5186 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 11244 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u tijeku godine riješeno je 7073 predmeta a ostalo nerješeno 4171 predmeta. U odnosu na osnovne referate evidentna je ažurnost Suda jer prema broju predmeta suci u odnosu na osnovne referate imaju predmete za oko tromjesečnu normu.
  Očekuje se priliv predmeta tijekom 2023. godine što bi osiguralo dovoljan broj predmeta za radu suda i sudaca.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
  Prilog: Tabelarni izvještaj o radu suda i lista protoka predmeta za izvještajni period.
   
  Prema izvještaju o ostvarenojn normi tijekom 2022. godine suci su ostvarili normu 100% izuzev sutkinje koja je bila duže vremana odsutna radi bolovanja.
   
  Prilog: Izvještaj o ostvarenoj normi sudaca tijekom 2022. godine.
   
  Izvještaj usvojili bez primjedbi.
   
   
  Točka 2.
   
  Plan rješavanja predmeta u tijeku izvještajnog perioda tj. u 2022. godini ostvaren sa 96,13% a procenat rješenosti najstarijih predmeta u Planu sa 92,03%.
  Prema izvještaju o realizaciji Plana pojedinačno za suce, svi suci su ostvarili realizaciju Plana od 75% kao i procenat rješivosti najstarijih predmeta u Planu.
   
  Prilog: Izvješće o realizaciji Plana za 2022. godinu.
   
  Izvještaj uslovjen bez primjedbi.
   
  Točka 3.
   
  Prisutnim prezentirano Izvješće o realizaciji optimalnih i predviđenih rokova uz naglasak da je poštivanje optimalnih i predviđenih rokova mjerilo efikasnosti rada suda i rješavanja predmeta u zakonom predviđenom roku.
  Suci pozvani da u što je moguće većoj mjeri poštuju navedene rokove uz uvažavanje svih procesnih smetnji u realizaciji istih kao što su nedostupnost stranaka, problemi dostave, provjere adrese, zahtjevi stranaka za odgodu ročišta i dr.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
   
  Točka 4.
   
  Prisutni upoznati sa Pravnim okvirom mentorstva u sudovima (dopis VSTV-a dostavljen je svim sucima 30. decembra 2022.godine).
   
  Prisutni upoznati sa zapisnikom sa stručnog sastanka predstavnika Kantonalnog suda i općinskih sudova Kantona Središnja Bosna (Zapisnik broj: 17395 22 Su od 16.12.2022. godine)
   
  Prisutnima skrenuta pažnja na obaveno podnošenja zahtjeva predsjedniku suda za presignaciju predmeta.
   
  Prisutni upoznati sa dopisima Notarske komore i Advokatske komore vezano za uspostavu kopije ovjere Ugovora o predmetu nepokretnosti.
   
   
   
   
   
   
   
  Završeno u 15,45 sati
   
                                                                                                                    Predsjednica suda

                                                                                                                     Božana Banduka