• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zapisnik sa opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine

  20.01.2023.
  ZAPISNIK
  Sa sastanka opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine
   
   
  Prisutni:
  Božana Banduka predsjednica suda, suci Suvad Beganović, Rasema Orman-Šerbo, Suzana Stojanović, Dubravka Vidović, Nedžad Baković, Ivana Bakula, Zdenka Malenica, te stručna suradnica Azra Mejrušić.
   
  Započeto u 14,00 sati.
   
  Dnevni red:
  1. Razmatranje mjesečnog izvješća o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) i ostvarenoj kolektivnoj normi i normi sudaca za 2022. godinu
  2. Plana rješavanja predmeta za 2022. godinu (za sud i pojedinačno za suce)
  3. Izvješće o realizaciji odluke o optimalnim i predviđenim rokovima za 2022. godinu
  4. Razno.
   
   
  Točka 1.
   
  Tabelarno izvješće o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) koje je predsjednica suda prezentirala prisutnim kao i izvješće o proteku predmeta u sudu u tijelu 2022. godine. Prema tabelarnom izvješću za navedeni period evidentno je da je došlo do smanjena broja predmeta na kraju izvještajnog perioda u odnosu na početak izvještajnog period, te da je savladan tekući priliv predmeta. Naime, na početku izvještajnog perioda tj. 01.01.2022. godine u radu je bilo prema podatcima CMS ukupno 6058 predmeta. Primljeno u toku godine je 5186 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 11244 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u tijeku godine riješeno je 7073 predmeta a ostalo nerješeno 4171 predmeta. U odnosu na osnovne referate evidentna je ažurnost Suda jer prema broju predmeta suci u odnosu na osnovne referate imaju predmete za oko tromjesečnu normu.
  Očekuje se priliv predmeta tijekom 2023. godine što bi osiguralo dovoljan broj predmeta za radu suda i sudaca.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
  Prilog: Tabelarni izvještaj o radu suda i lista protoka predmeta za izvještajni period.
   
  Prema izvještaju o ostvarenojn normi tijekom 2022. godine suci su ostvarili normu 100% izuzev sutkinje koja je bila duže vremana odsutna radi bolovanja.
   
  Prilog: Izvještaj o ostvarenoj normi sudaca tijekom 2022. godine.
   
  Izvještaj usvojili bez primjedbi.
   
   
  Točka 2.
   
  Plan rješavanja predmeta u tijeku izvještajnog perioda tj. u 2022. godini ostvaren sa 96,13% a procenat rješenosti najstarijih predmeta u Planu sa 92,03%.
  Prema izvještaju o realizaciji Plana pojedinačno za suce, svi suci su ostvarili realizaciju Plana od 75% kao i procenat rješivosti najstarijih predmeta u Planu.
   
  Prilog: Izvješće o realizaciji Plana za 2022. godinu.
   
  Izvještaj uslovjen bez primjedbi.
   
  Točka 3.
   
  Prisutnim prezentirano Izvješće o realizaciji optimalnih i predviđenih rokova uz naglasak da je poštivanje optimalnih i predviđenih rokova mjerilo efikasnosti rada suda i rješavanja predmeta u zakonom predviđenom roku.
  Suci pozvani da u što je moguće većoj mjeri poštuju navedene rokove uz uvažavanje svih procesnih smetnji u realizaciji istih kao što su nedostupnost stranaka, problemi dostave, provjere adrese, zahtjevi stranaka za odgodu ročišta i dr.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
   
  Točka 4.
   
  Prisutni upoznati sa Pravnim okvirom mentorstva u sudovima (dopis VSTV-a dostavljen je svim sucima 30. decembra 2022.godine).
   
  Prisutni upoznati sa zapisnikom sa stručnog sastanka predstavnika Kantonalnog suda i općinskih sudova Kantona Središnja Bosna (Zapisnik broj: 17395 22 Su od 16.12.2022. godine)
   
  Prisutnima skrenuta pažnja na obaveno podnošenja zahtjeva predsjedniku suda za presignaciju predmeta.
   
  Prisutni upoznati sa dopisima Notarske komore i Advokatske komore vezano za uspostavu kopije ovjere Ugovora o predmetu nepokretnosti.
   
   
   
   
   
   
   
  Završeno u 15,45 sati
   
                                                                                                                    Predsjednica suda

                                                                                                                     Božana Banduka
  Prikazana vijest je na:
  12 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Zapisnik sa opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine

  20.01.2023.
  ZAPISNIK
  Sa sastanka opće sjednice sudaca koja je održana dana 16.01.2023. godine
   
   
  Prisutni:
  Božana Banduka predsjednica suda, suci Suvad Beganović, Rasema Orman-Šerbo, Suzana Stojanović, Dubravka Vidović, Nedžad Baković, Ivana Bakula, Zdenka Malenica, te stručna suradnica Azra Mejrušić.
   
  Započeto u 14,00 sati.
   
  Dnevni red:
  1. Razmatranje mjesečnog izvješća o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) i ostvarenoj kolektivnoj normi i normi sudaca za 2022. godinu
  2. Plana rješavanja predmeta za 2022. godinu (za sud i pojedinačno za suce)
  3. Izvješće o realizaciji odluke o optimalnim i predviđenim rokovima za 2022. godinu
  4. Razno.
   
   
  Točka 1.
   
  Tabelarno izvješće o radu suda i sudaca za 2022. godinu (godišnje izvješće) koje je predsjednica suda prezentirala prisutnim kao i izvješće o proteku predmeta u sudu u tijelu 2022. godine. Prema tabelarnom izvješću za navedeni period evidentno je da je došlo do smanjena broja predmeta na kraju izvještajnog perioda u odnosu na početak izvještajnog period, te da je savladan tekući priliv predmeta. Naime, na početku izvještajnog perioda tj. 01.01.2022. godine u radu je bilo prema podatcima CMS ukupno 6058 predmeta. Primljeno u toku godine je 5186 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 11244 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u tijeku godine riješeno je 7073 predmeta a ostalo nerješeno 4171 predmeta. U odnosu na osnovne referate evidentna je ažurnost Suda jer prema broju predmeta suci u odnosu na osnovne referate imaju predmete za oko tromjesečnu normu.
  Očekuje se priliv predmeta tijekom 2023. godine što bi osiguralo dovoljan broj predmeta za radu suda i sudaca.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
  Prilog: Tabelarni izvještaj o radu suda i lista protoka predmeta za izvještajni period.
   
  Prema izvještaju o ostvarenojn normi tijekom 2022. godine suci su ostvarili normu 100% izuzev sutkinje koja je bila duže vremana odsutna radi bolovanja.
   
  Prilog: Izvještaj o ostvarenoj normi sudaca tijekom 2022. godine.
   
  Izvještaj usvojili bez primjedbi.
   
   
  Točka 2.
   
  Plan rješavanja predmeta u tijeku izvještajnog perioda tj. u 2022. godini ostvaren sa 96,13% a procenat rješenosti najstarijih predmeta u Planu sa 92,03%.
  Prema izvještaju o realizaciji Plana pojedinačno za suce, svi suci su ostvarili realizaciju Plana od 75% kao i procenat rješivosti najstarijih predmeta u Planu.
   
  Prilog: Izvješće o realizaciji Plana za 2022. godinu.
   
  Izvještaj uslovjen bez primjedbi.
   
  Točka 3.
   
  Prisutnim prezentirano Izvješće o realizaciji optimalnih i predviđenih rokova uz naglasak da je poštivanje optimalnih i predviđenih rokova mjerilo efikasnosti rada suda i rješavanja predmeta u zakonom predviđenom roku.
  Suci pozvani da u što je moguće većoj mjeri poštuju navedene rokove uz uvažavanje svih procesnih smetnji u realizaciji istih kao što su nedostupnost stranaka, problemi dostave, provjere adrese, zahtjevi stranaka za odgodu ročišta i dr.
   
  Nije bilo primjedbi.
   
   
  Točka 4.
   
  Prisutni upoznati sa Pravnim okvirom mentorstva u sudovima (dopis VSTV-a dostavljen je svim sucima 30. decembra 2022.godine).
   
  Prisutni upoznati sa zapisnikom sa stručnog sastanka predstavnika Kantonalnog suda i općinskih sudova Kantona Središnja Bosna (Zapisnik broj: 17395 22 Su od 16.12.2022. godine)
   
  Prisutnima skrenuta pažnja na obaveno podnošenja zahtjeva predsjedniku suda za presignaciju predmeta.
   
  Prisutni upoznati sa dopisima Notarske komore i Advokatske komore vezano za uspostavu kopije ovjere Ugovora o predmetu nepokretnosti.
   
   
   
   
   
   
   
  Završeno u 15,45 sati
   
                                                                                                                    Predsjednica suda

                                                                                                                     Božana Banduka